“Na mijn training ben je in staat om in iedere situatie op de werkvloer maximaal effect te bereiken.”

Mijn communicatietrainingen zijn laagdrempelig en plezierig, maar zeker ook impactvol. Door de praktische benadering en de individuele aanpak, krijg je een duidelijk beeld hoever jouw invloed reikt in werksituaties en hoe je die maximaal kunt benutten.

Je leert bewust gebruik te maken van communicatietechnieken om specifieke doelen te bereiken. En omdat ik dit alle deelnemers van mijn trainingen persoonlijk laat ervaren, krijg je ook het vertrouwen om deze in het dagelijks leven – dus ook op de werkvloer – toe te passen.

De communicatietrainingen zijn relevant voor een breed scala competenties binnen verschillende branches. Denk bijvoorbeeld aan teambuilding, time-management, adviserend verkopen, effectief leidinggeven, verzuimbegeleiding en klachtbehandeling, omgaan met grensoverschrijdend gedrag en agressie.

Kortom, in alle voorkomende situaties waarbij je communiceert vanuit je professionele rol, zonder daarin een rol, anders dan jezelf te hoeven te spelen.